Format Peperiksaan Online Pembantu Tadbir (P/O) N17 3 APR 2015

Dijemput Peperiksaan Online Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 pada 3 April 2015 ? Sudah terang lagi bersuluh bahawa peperiksaan perkhidmatan awan (SPA) telah dijalankan secara online iaitu di atas talian sejak dari 2014. Kini tiada alasan lagi kenapa calon-calon yang terlibat dengan peperiksaan online spa tidak boleh menduduki peperiksaan dan membuat persediaan yang lebih teratur kerana semuanya menjadi mudah untuk ulangkaji pelajaran sehinggalah ketika menjawab peperiksaan. Apa yang anda perlukan sebagai calon peperiksaan online adalah sebuah komputer dan talian internet yang stabil.

Format Peperiksaan Online Pembantu Tadbir (P/O) N17 3 APRIL 2015

Untuk pengetahuan anda Format peperiksaan online Pembantu Tadbir (P/O) N17 turut mengalami perubahan. Peperiksaan online pembantu tadbir N17 yang bakal diadakan terbahagi kepada 3 komponen yang utama iaitu :

Pembantu Tadbir (P/O) Seksyen A : Pengetahuan am
Pembantu Tadbir (P/O) Seksyen B : Daya menyelesaikan masalah
Pembantu Tadbir (P/O) Seksyen C : Penaksiran Personaliti

Daftarkan Diri Anda di Pakej Rujukan Peperiksaan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 Sekarang ! Untuk membolehkan anda mendapat Contoh Soalan dan Tips Peperiksaan Online PTPO

Pembantu Tadbir (P/O)  Pengetahuan Am

Pembantu Tadbir PO  Pengetahuan Am
Seksyen A : Pengetahuan Am

Dalam seksyen A, soalan yang bakal ditanya meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang pentadbiran. Sesuai dengan jawatan Pembantu Tadbir, bidang yang berkaitan adalah perkeranian dan operasi. Oleh itu anda perlu mencari maklumat-maklumat seperti pengertian pentadbiran, perkeranian, operasi, kementerian, jabatan atau agensi kerajaan yang mempunyai jabatan pentadbiran dan operasi seperti Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka dan Pulau Pinang. Pastikan anda mengambil tahu objektif, misi dan visi ianya ditubuhkan dan bagaimana ianya dijalankan.

Selain itu, informasi seperti teknologi maklumat dan komunikasi tidak harus anda lupakan kerana tanpanya sukar untuk anda menjadi seorang Pembantu Tadbir (P/O). Setiap hari akan ada maklumat-maklumat terbaru yang perlu anda ketahui supaya sentiasa mengikuti perkembangan berita semasa. Ada banyak contoh-contoh berita di media massa yang boleh anda gunakan untuk pentadbiran dan operasi.

Daftarkan Diri Anda di Pakej Rujukan Peperiksaan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 Sekarang ! Untuk membolehkan anda mendapat Contoh Soalan dan Tips Peperiksaan Online PTPO

Selain itu, hal ehwal yang melibatkan pengurusan sumber manusia dan organisasi perlu anda ambil tahu. Ianya amat berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab seorang Pembantu Tadbir (P/O). Bidang perkeranian dan operasi amat berkaitan dengannya. Untuk melengkapkan persediaan peperiksaan anda, perancangan dan pentadbiran sosial juga perlu diambil kira. Kedua-dua perkara ini memainkan peranan yang penting untuk anda menyediakan maklumat bagi menghadapi peperiksaan online Pembantu Tadbir (P/O) N17.

Pembantu Tadbir (P/O) Daya Menyelesaikan Masalah

Pembantu Tadbir N17 Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen B : Daya menyelesaikan masalah

Untuk lulus dalam peperiksaan online Pembantu Tadbir (P/O) N17, anda harus membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan. Anda perlu tahu operasi asas dalam matematik yang semasa anda belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah dahulu. Rujuk kembali buku nota matematik yang terdapat di pasaran.

Anda tidak perlu bimbang kerana pihak SPA sendiri akan menyediakan garis panduan untuk anda membuat persediaan. Anda perlu membuat penyelesaian masalah yang diberi dengan menggunakan kaedah di bawah iaitu :

1. Kemahiran Logik – Anda perlu menggunakan kemahiran logik untuk membuat pilihan jawapan yang benar atau mengenal pasti jawapan yang salah.

2. Kemahiran Menginterpretasikan Data – Anda perlu membuat analisis data-data yang diberikan untuk mendapat penyelesaiannya. Anda boleh menggunakan jadual, graf dan formula untuk memudahkan pengiraan.

3. Konsep Matematik – Konsep matematik seperti numeric, kuantitatif dan kemahiran nombor boleh digunakan semasa menjawab soalan yang dikemukakan. Ia termasuklah konsep dan kebolehan untuk memahami dan berfikir secara kuantitatif yang selari dengan tugasan seorang Pegawai Psikologi. Anda tidak perlu bimbang kerana tahap matematik yang diaplikasikan tidak melebihi silibus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Anda sudah semestinya mempunyai pengalaman sebagai pelajar SPM.

Daftarkan Diri Anda di Pakej Rujukan Peperiksaan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 Sekarang ! Untuk membolehkan anda mendapat Contoh Soalan dan Tips Peperiksaan Online PTPO

Pembantu Tadbir (P/O) Penaksiran Personaliti

Penaksiran Personaliti ini diadakan bagi menguji sikap anda, cara anda membuat keputusan dan respon terhadap situasi yang diberikan. Oleh itu anda perlu menjawab dengan berhati-hati kerana soalan yang diberikan mempunyai jawapan yang hampir sama atau tepat. Skop soalan yang biasa diajukan kepada calon :

1. Kemahiran Berfikir
2. Sikap
3. Perwatakan
4. Emosi

Untuk mendapatkan contoh soalan Ujian Penaksiran Personaliti Pembantu Tadbir (P/O) anda perlu mendapatkan Pakej Rujukan Peperiksaan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 yang akan kami edarkan nanti. Terdapat pelbagai contoh yang membolehkan anda jadikan rujukan nanti.

Kesimpulan dari Pembantu Tadbir (P/O) N17

Untuk menjadi seorang Pembantu Tadbir (P/O) N17, anda bukan hanya sekadar lulus dalam peperiksaan online, tetapi juga harus melepasi tapisan temuduga yang dijalankan selepas anda lulus peperiksaan online Pembantu Tadbir (P/O) N17. Bentuk soalan akan ditanyakan ada dalam 3 kategori. Jumlah soalan dan markah termasuklah masa menjawab akan ditentukan oleh pihak SPA sendir.

Jadi apa yang perlu anda lakukan ialah membuat persediaan yang rapi berdasarkan daripada maklumat yang berkaitan dengan Pembantu Tadbir (P/O) N17 itu sendiri yang disediakan oleh Prof Hariz.

Terus ke laman http://arenakerjaya.com/pembantu-tadbir-po-n17-pakej-rujukan-peperiksaan-online/ untuk mendapatkan pakej rujukan peperiksaan online Pembantu Tadbir (P/O) N17 dari Team Arena Kerjaya atau terus mendapatkan daripada Prof Hariz di http://profhariz.com/pakej-rujukan-peperiksaan-pembantu-tadbir-po-gred-n17/.