Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41/ A29

Sekiranya anda adalah salah seorang calon yang terpilih untuk menduduki peperiksaan online untuk jawatan pegawai kawalan trafik udara gred A41/ A29, tahniah saya ucapkan kepada anda. Anda bakal memasuki satu lagi fasa pekerjaan yang baharu dan juga anda bakal menggalas tanggungjawab yang lebih besar serta cabaran yang berlainan dari jawatan yang anda pegang sekarang. Anda layak menduduki peperiksaan online yang disebutkan sekiranya paparan skrin seperti di bawah ditunjukkan setelah anda memasukkan nombor kad pengenalan anda di dalam laman sesawang berikut.

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Jika anda masih belum menyemak kelayakan anda untuk menduduki peperiksaan online pegawai kawalan trafik udara gred A41/A29 ini, anda boleh melakukannya dengan menekan link di bawah dan masukkan nombor kad pengenalan anda.

http://e-semakanbcc.spa.gov.my/pktu

Peperiksaan online ini akan dijalankan pada 03 Oktober 2017 jadi masih ada masa untuk anda mengulang kaji ataupun membiasakan diri anda dengan soalan – soalan yang bakal ditanya di dalam peperiksaan online ini. Saya akan kongsikan beberapa contoh soalan dan jawapan di bawah supaya anda dapat bersedia dengan lebih baik ketika anda menjawab soalan peperiksaan online bagi jawatan ini.

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Syarat-Syarat Lantikan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Sebelum berpindah kepada contoh soalan dan jawapan, pastikan anda memenuhi syarat -syarat lantikan bagi jawatan ini. Syarat – syarat lantikan bagi jawatan Pegawai Kawalan Trafik Kawalan Udara Gred A41/A29 adalah;

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c)

(i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

(Gaji Permulaan pada Gred A41 : RM2,325.00); atau

(ii) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred A41 : RM2,635.65)

dan

(d)

(i) Kepujian dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek Sains serta Kepujian Bahasa Inggeris pada peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

(ii) lulus Ujian Kecenderungan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik;

(iii) lulus pemeriksaan doktor untuk memastikan bahawa calon mempunyai tubuh badan yang sihat, pendengaran yang baik, penglihatan yang terang dan boleh mengenal dan membezakan warna seperti yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan; dan

(iv) tamat dengan jayanya kursus pra perkhidmatan di Kolej Penerbangan Awam Malaysia dalam bidang Area Control dan mendapat Area Control Rating.

Syarat Kelayakan Bahasa Melayu

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Syarat Peningkatan Secara Lantikan

 1. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a) lulus kursus Area Control dan mendapat Area Control Rating; dan

(b) had umur pelantikan:

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Contoh Soalan Dan Jawapan Bagi Peperiksaan Online Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41/A29

Anda harus mengetahui tentang format peperiksaan yang bakal anda duduki jika anda tidak mahu panik ketika menjawab soalan yang diberikan.

Peperiksaan online ini akan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu;

Seksyen A

 1. Masa: 08:00 PM – 08:40 PM
 2. Jenis soalan: Pengetahuan Am
 3. Amaun Soalan: 50 soalan

Seksyen B

 1. Masa: 08:55 PM – 09:40 PM
 2. Jenis soalan: Daya Menyelesaikan Masalah
 3. Amaun Soalan: 40 soalan

 

Seksyen A: Pengetahuan Am

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Kebanyakan soalan yang ada di seksyen A akan menguji pengetahuan anda tentang negara Malaysia dan juga perkara sekeliling.

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan bidang kerja sosial, integrasi nasional, keharmonian dan perpaduan negara, teknologi maklumat dan komunikasi, dasar-dasar awam dan pentadbiran negara serta lain-lain perkembangan semasa didalam dan luar negara. Soalan tentang pengetahuan am ini pasti akan termasuk pengetahuan tentang skop kerjaya anda sebagai pegawai kawalan trafik udara jadi pastikan anda melakukan persediaan dengan membaca sedikit sebanyak tentang negara kita dan juga skop kerjaya anda.

Contoh Soalan Dan Jawapan Seksyen A: Pengetahuan Am bagi Peperiksaan Online Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41/A29

 1. Lapangan Terbang Antarabangsa Senai juga dikenali sebagai
 1. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail Petra
 2. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail
 3. Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Azlan Shah
 4. Lapangan Terbang Antarabangsa Tengku Ibrahim

Jawapan : B

 1. Dasar Sosial Negara mempunyai objektif utama seperti berikut kecuali

A menjana sinergi multisektor.

B berdaya tahan dan mengekalkan sistem demokratik.

C membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat.

D memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan dan perkhidmatan

Sosial.

Jawapan : B

 1. Klinik Nur Sejahtera LPPKN adalah sebuah klinik yang berkonsepkan kesejahteraan yang merupakan satu inisiatif pihak LPPKN.

Perkhidmatan yang disediakan oleh Klinik Nur Sejahtera LPPKN ialah

I pengurusan menopaus.

II saringan kanser reproduktif.

III ujian makmal yang komprehensif.

IV perkhidmatan perancang keluarga.

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D I, II, III dan IV

Jawapan : D

Seksyen B: Daya Menyelesaikan Masalah

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan

menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i) Kemahiran Logik

(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data

(iii) Konsep Matematik

(i) Kemahiran Logik

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan kemahiran logik untuk memilihjawapan yang tepat atau mengenal pasti jawapan yang salah.

(ii) Kemahiran Menginterpretasikan Data

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Beberapa masalah akan dikemukakan menggunakan pelbagai perangkaan dan calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikannya. Bagi memudahkan calon menjawab, penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan.

(iii) Konsep Matematik

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Konsep Matematik yang digunakan termasuklah kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas Matematik, pemahaman konsep dan kebolehan untuk berfikir secara kuantitatif yang sesuai dengan tugas sebagai Pegawai Psikologi. Asas-asas Matematik yang digunakan adalah tidak melebihi sukatan pelajaran tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia). Oleh yang demikian, adalah dianggap tahap kesukaran sesuai untuk semua calon kerana telah melalui tingkatan 5.

Contoh Soalan dan Jawapan Seksyen B: Daya Menyelesaikan Masalah bagi Peperiksaan Online Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41/ A29

 1. 30, 32, 36 , X , 60, 92

Apakah X?

 1. 38
 2. 40
 3. 44
 4. 48

Jawapan : C

 1. Rajah di atas menunjukkan satu nombor perpuluhan. Berapakah hasil tambah digit 3 dan 7 dalam nombor di atas?
 1. 300.7
 2. 30.7
 3. 3.07
 4. 3.7

Jawapan : C

 1. Jika 16 X 16 X 16 = 8 X 8 X P,       jadi P = ?

A 4

B 8

C 48

D 64

Jawapan: D

Kenapa Anda Perlu Lulus Peperiksaan Online Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41/A29?

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Untuk mendapatkan jawatan sebagai seorang pegawai kawalan trafik udara bukanlah sesuatu yang mudah, anda perlu berusaha dengan lebih kerana ruang kekosongan jawatan adalah terhad. Anda perlu lulus peperiksaan online ini kerana anda akan dapat menjawat jawatan yang lebih tinggi di mana anda dapat menimba pengalaman yang baru dan tidak lupa juga kenaikan gaji serta elaun yang lebih tinggi serta mudah mendapat pelbagai kelebihan yang ditawarkan oleh syarikat dan juga kerajaan. Jika anda lulus peperiksaan online bagi jawatan ini anda bakal menggalas tanggungjawab yang lebih besar serta memegang amanah sebagai pegawai kawalan trafik.

Kelebihan Bekerja Sebagai Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41/A29 di Bawah Sektor Kerajaan

 • Elaun Yang Banyak

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Lebih tinggi jawatan anda, lebih tinggi elaun yang anda akan dapat. Elaun – elaun yang diberikan dapat mengurangkan beban anda di dalam sesuatu perkara seperti kos pengangkutan dan juga kos – kos yang lain sekiranya anda ditempatkan di kawasan – kawasan yang asing bagi anda. Antara elaun yang anda akan dapat adalah elaun rumah dan juga elaun sara hidup.  Elaun sara diri atau lebih dikenali sebagai COLA pula diberikan untuk anda yang tinggal di kawasan yang mempunyai kos sara hidup yang tinggi. Jadi, pastikan anda lulus peperiksaan ini ya!

 • Gaji Yang Lebih Tinggi

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Gaji permulaan bagi jawatan pegawai kawalan trafik udara gred A41 adalah RM 2335 / RM 2635.65 mengikut kelayakan anda dan gaji yang ditawarkan adalah agak tinggi berbanding jawatan – jawatan lain. Gaji ini hanyalah merupakan gaji pokok yang tidak termasuk elaun dan gaji pokok anda akan dinaikkan secara berkala dan anda dapat hidup dengan lebih selesa.

 • Hubungan Kerja Yang Holistik

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Pekerjaan sebagai pegawai kawalan trafik udara membolehkan anda untuk menjalinkan hubungan kerja dengan pelbagai sektor – sektor kerajaan yang lain. Anda boleh menambahkan kenalan serta menimba pengalaman dengan orang – orang yang datang dari pelbagai jenis pekerjaan. Antara hubungan kerja anda adalah termasuk:

Dalaman

 1. Bekerjasama dan bertolak ansur dalam membuat sebarang keputusan mengenai operasi penerbangan di antara semua perkhidmatan/ bahagian/ unit terlibat.
 2. Bekerjasama di antara pihak penyelenggaraan sistem kawalan trafik udara.

Luaran

 1. Pihak Malaysia Airport Holding Berhad (MAHB), syarikat penerbangan, agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan penerbangan.
 2. Kementerian/ Jabatan di peringkat Persekutuan seperti Meteorologi, Kastam, Imigresen, Polis dan individu yang berurusan.
 • Pelbagai Kemudahan Yang Ditawarkan

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Bekerja di sektor kerajaan adalah sesuatu perkara yang amat menguntungkan. Sekiranya anda dapat menjawat jawatan pegawai kawalan trafik udara, anda bakal menerima kemudahan – kemudahan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia seperti berikut;

 • Kemudahan Cuti
 • Kuarters Kerajaan
 • Rawatan Perubatan
 • Pinjaman Kewangan – rumah, kenderaan dan komputer
 • Subsidi menyertai kelab rekreasi
 • Tambang mengunjungi wilayah asal
 • Bayaran pakaian istiadat
 • Faedah Persaraan

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Untuk memastikan anda dapat menjamin keselamatan dan kesihatan anda di hari tua, anda perlu bekerja di sektor kerajaan. Hal ini kerana,  kerajaan Malaysia akan memastikan sesiapa yang berkhidmat bersama mereka akan mendapat pelbagai ganjaran untuk simpanan mereka di hari tua. Faedah persaraan yang anda dapat adalah ganjaran, pencen bulanan, ganjaran gantian cuti rehat dan rawatan perubatan. Jadi, anda tidak perlu risau akan kewangan dan kesihatan anda apabila anda telah mencapai umur untuk bersara.

Panduan Lengkap Skema dan soalan Peperiksaan Pegawai Trafik Kawalan Udara Gred A41/A29

Pelbagai rujukan yang boleh didapati untuk lulus peperiksaan ini. Malah, pelbagai tip untuk lulus peperiksaan dan contoh soalan ada disediakan. Calon hanya perlu kaji atau baca sahaja rujukan yang diberikan untuk lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan Pegawai Trafik Kawalan  Udara Gred A41 dan Penolong Pegawai Trafik Kawalan Udara A29

Pakej ini mengandungi Contoh soalan Peperiksaan Online Pegawai Kawalan Trafik Udara & Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara, tip-tip dan panduan untuk anda menjawab soalan ini secara online dengan lengkap sekali.

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara

Dapatkan segera Panduan Lengkap ini sekarang!! Tekan link www.profhariz.com/tipspktu (012-5336713) ini UNTUK TERUS KE WHATSAPP SEKARANG ! atau boleh terus ke https://t.me/pegawaitrafikkawalanudara (Channel Telegram)

Oleh itu, calon bolehlah membuat persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan tersebut. Panduan yang diberikan sememangnya berkaitan dengan topik peperiksaan yang berkemungkinan akan keluar dalam exam tersebut.

Jangan risau, skema dan cara menjawab soalan yang bakal keluar nanti juga akan ditunjukkan agar anda lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan Pegawai Trafik Kawalan  Udara Gred A41 dan Penolong Pegawai Trafik Kawalan Udara A29. Dalam rujukan ini juga ada diselitkan tugas-tugas seorang Pegawai Trafik Kawalan  Udara Gred A41 dan Penolong Pegawai Trafik Kawalan Udara A29 agar anda tahu akan tugas kerja yang bakal anda galak nanti.

Testimoni Pelajar Yang Prof Hariz Bantu Untuk Lulus Exam Online Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41/ A29

Beribu-ribu calon telah berjaya menghadapi peperiksaan online setelah mendapatkan rujukan lengkap dan contoh yang diberikan sebelum menduduki peperiksaan. Sekiranya anda berusaha dan mengikut panduan yang betul, sudah pastinya kejayaan milik anda.

Panduan Peperiksaan Pegawai Kawalan Trafik Udara
Bukan mudah nak masuk kerja kerajaan jika tiada persediaan memang tipis juga harapan untuk diterima. Jangan risau kerana ada panduan yang lengkap untuk anda jadikan rujukan menduduki temuduga nanti. Semoga Berjaya!

TEKAN LINK www.profhariz.com/tipspktu (012-5336713) ini UNTUK TERUS KE WHATSAPP SEKARANG ! atau boleh terus ke https://t.me/pegawaitrafikkawalanudara (Channel Telegram)

Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN

Seperti yang ditunggu-tunggu, anda kini dipanggil menduduki peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41. Sebelum bermula panjang, mari kita raikan dengan ucapan tahniah sebagai motivasi diri.

Apapun, perjalanan anda masih panjang. Ayuh, persiapkan diri anda dengan panduan dan contoh soalan yang dikongsikan dalam artikel ini. Panduan begini sangat membantu anda bersedia dengan yakin bentuk soalan yang bakal ditanya. Artikel ini disediakan sebagai Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41. Kandungannya disemak dan sentiasa dikemas kini agar anda mendapat info yang terkini. Untuk makluman peperiksaan online merupakan saringan pertama sebelum dipanggil temuduga, jadi buatlah sehabis baik supaya anda lulus cemerlang dan terpilih ke peringkat seterusnya.

Mengikut maklumat SPA, peperiksaan Online bagi jawatan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 akan dijalankan seperti berikut:

Tarikh Peperiksaan: 20 September 2017 (Rabu)

Masa: 0800 PM sehingga 1020 PM

lhdn41_1

Terdapat sedikit perubahan format pada peperiksaan kali ini iaitu penambahan seksyen. Berbanding peperiksaan lepas, hanya dua (2) seksyen iaitu seksyen A dan seksyen B.  Bahagian C yang baru ditambah ini mempunyai dua ujian Kefahaman Bahasa Melayu dan Kefahaman Bahasa Inggeris.

Kesemua calon dikehendaki menjawab soalan mengikut kategori dan format seperti berikut :

 1. Seksyen A – Pengetahuan Am (40 minit)
 2. Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah (45 minit)
 3. Seksyen C– Kefahaman Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris (20 minit)

 

Penerangan Format Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Seperti peperiksaan online kemasukan yang lain, peperiksaan ini menilai kemahiran berfikir calon dalam menginterpretasi maklumat yang diperolehi melalui latar belakang akademik, bacaan dan pengalaman.

Calon perlulah menajamkan kemahiran dan pengetahuan multidisiplin kerana peperiksaan online begini berbentuk umum, mengambil kira faktor ia diduduki oleh calon-calon daripada pelbagai bidang.

Secara umumnya, objektif peperiksaan ini untuk menyaring calon-calon yang bukan saja layak dari aspek akademik tetapi juga mempunyai kematangan fikiran dan serba boleh sesuai dengan ciri seorang Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41.

Peperiksaan ini melibatkan tiga kertas berasingan. Setiap kertas adalah sama penting untuk prestasi mengukur calon. Anda dinasihatkan supaya memberi fokus yang seimbang kepada ketiga-tiga seksyen supaya mendapat markah yang tinggi.

Seksyen A – Pengetahuan Am (40 minit)

Dalam seksyen ini calon akan diuji pengetahuan am mencakupi dasar-dasar awam, isu dan perkembangan sosio politik semasa negara dengan penekanan kepada aspek bidang kerja sosial, integrasi nasional, keharmonian dan perpaduan negara, teknologi maklumat dan komunikasi dan yang berkaitan.

Tempoh:  40 minit

Jumlah soalan: 50

Markah: 30

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah (45 minit)

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

 • Kemahiran Logik
 • Kemahiran Menginterpretasikan Data
 • Konsep Matematik

Tempoh: 45 minit

Jumlah Soalan: 40 soalan

Markah: 30

 

Contoh Soalan

a) Kemahiran logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

b) Kemahiran Menginterpretasikan Data

Calon akan diberikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisa data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Carta Bar berikut menunjukkan bilangan pelancong tempatan dan luar negara yang melawat ke Zoo Negara dari bulan Januari sehingga Mac.

Pada bulan April, bilangan pelancong luar negara telah menurun sebanyak 40% manakala bilangan pelancong tempatan adalah 1/3 berbanding bulan sebelumnya. Hitung jumlah perbezaan antara pelancong tempatan dan pelancong luar negara yang datang melawat ke Zoo Negara bagi bulan April.

 1. 20 orang
 2. 40 orang
 3. 60 orang
 4. 80 orang

Jawapan:  B

Teknik menjawab:

Jumlah Penurunan Pelancong = 40/100 x 400 = 160

Jumlah Pelancong Bulan April = 400 – 160 = 240

Pelancong tempatan             = 1/3 x 600 = 200

Beza pelancong Bulan April = 240 – 200 = 40

 

c) Konsep Matematik

Konsep  Matematik  yang  digunakan  termasuklah  algebra  dan  geometri. Soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia), jadi usah bimbang sangat dengan teori kompleks. Ternyata soalan lazimnya berbentuk penyelesaian yang asas.

Contoh Soalan

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Petak A dan C berbentuk segi empat sama dan keluasan petak C adalah 1/4 daripada keluasan petak A.

Seksyen C : Kefahaman Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris

Seksyen C merupakan satu seksyen baru yang diperkenalkan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Soalan berbentuk objektif adalah berdasarkan teks yang diberikan. Kemahiran yang diperlukan di sini ialah pemahaman teks. Pilihan jawapan yang diberikan hampir sama, anda memerlukan lebih ketelitian dalam membuat penilaian.

Paling penting dalam seksyen ini ialah pembahagian masa menjawab soalan. Purata kurang satu minit untuk setiap soalan dan tidak termasuk masa untuk membaca dan memahami teks yang diberikan.

Kemahiran pemindahan maklumat, tatabahasa, dan kosa kata merupakan penekanan yang utama untuk menjawab soalan ini.

Tempoh: 20 minit

Jumlah Soalan: 20 soalan

Contoh soalan:

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Persediaan Sebelum Menduduki Peperiksaan

Pihak Suruhanjaya Perkhimatan Awam akan memaklumkan calon sebulan lebih awal dari tarikh peperiksaan melalui surat, sms ataupun email.  Selain itu semakan juga boleh dibuat melalui laman web SPA.

Seperti kebiasaan sebelum menduduki peperiksaan, semaklah butiran yang penting seperti berikut:

 1. Tarikh dan masa peperiksaan online dijalankan
 2. Nama jawatan yang anda di panggil
 3. Nombor angka giliran anda
 4. Link/pautan web peperiksaan online

Pengetahuan dan isu-isu semasa

Sebelum menduduki peperiksaan online, ada baiknya anda mengetahui maklumat jawatan peperiksaan yang bakal diduduki. Dapatkan maklumat seperti skop kerja jawatan peperiksaan yang dipohon, latar belakang kementerian mahupun agensi tersebut. Selain itu semak jika ada perubahan terkini bagi menteri kementerian berkaitan termasuklah jawatan-jawatan rasmi kerajaan seperti menteri kabinet, Raja-Raja, Permaisuri dan Yang di Pertuan Agong.

Persiapkan mental dan fizikal

Faktor persediaan mental dan fizikal memainkan peranan dalam kecemerlangan menduduki peperiksaan. Pastikan kesihatan tubuh badan dan emosi dalam keadaan baik menjelang dan ketika hari peperiksaan berlangsung. Sebaiknya maklumkan kepada keluarga atau mereka yang terdekat berkenaan peperiksaan yang bakal anda duduki ini supaya anda mendapat sokongan yang diperlukan. Jika anda berkerja ada baiknya anda mengambil cuti supaya anda dapat memberi tumpuan sepenuhnya tanpa gangguan.

Persediaan semasa peperiksaan online SPA

Semasa peperiksaan online SPA, anda boleh membawa bahan rujukan semasa menjawab soalan peperiksaan. Tiada masalah jika anda ingin membuat nota ringkas untuk rujukan, dan sediakan kalkulator untuk menjawab soalan matematik.

Sambungan internet yang baik  

Usah pandang remeh persediaan sambungan internet ketika menduduki peperiksaan. Rancanglah di mana anda akan mendudukinya dengan mengambil kira sambungan internet yang stabil dan suasana persekitaran yang kondusif. Ini termasuklah memastikan komputer yang digunakan ketika menjawab peperiksaan dalam keadaan baik. Semua faktor ini tentunya mempengaruhi tumpuan anda ketika sedang bertarung dengan masa ketika peperiksaan berjalan.

Kenapa Wajib LULUS PEPERIKSAAN dan Apakah Kelebihan Bekerja di Sektor Awam Kerajaan

Diharap kandungan dan panduan di dalam artikel ini membantu anda bersedia menjawab peperiksaan dengan baik dan seterusnya lulus peperiksaan ini. Ingat, kejayaan anda lulus peperiksaan ini adalah tiket untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Ia ibarat tangga-tangga untuk hampir mencapai impian anda.

Tiada jalan pintas untuk berjaya bergelar kakitangan awam. Sektor ini penuh dengan persaingan sengit dan menjadi sebahagian kakitangan awam membuktikan anda adalah terbaik dari kalangan yang terbaik.

Apakah Kelebihan Bekerja di Sektor Awam Kerajaan?

Bergelar penjawat awam menjadi impian dan ramai orang. Apa tidaknya, kerjaya dalam sektor awam kerajaan menjanjikan banyak keistimewaan berbanding sektor lain. Pun begitu, usaha menempatkan diri dalam sektor ini berdepan persaingan yang sengit antara calon bagi memastikan hanya yang benar-benar layak saja terpilih.

Sektor Awam lebih stabil dan kukuh

Dalam keadaan ekonomi dunia yang mencabar kini banyak pendiri sektor swasta yang  tidak dapat kekal di dalam industri. Banyak syarikat gergasi gulung tikar dan terpaksa mengecilkan operasi. Akibatnya ramai kakitangannya  yang hilang pekerjaan

Kakitangan awam terutama berstatus tetap tidak berdepan risiko ini dan jaminan ini menjadi sandaran kestabilan mata pencarian.

Elaun rumah dan Elaun sara diri

Sektor awam memperuntukkan elaun rumah bulanan untuk kakitangannya mengikut gred dan tangga gaji. Ini menjadi satu kelegaan terutama ketika harga pasaran hartanah yang semakin tinggi. Selain itu, kemudahan kuarters memberi kemudahan penginapan kepada penjawat awam tanpa perlu terikat dengan sewa rumah yang  mahal. Bagi kakitangan yang layak pula Skim perumahan yang disediakan, kakitangan awam dapat bernafas lega Inisiatif kerajaan mewujudkan Program Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PPA1M) memberi peluang kepada kakitangan yang mencapai impian memiliki kediaman sendiri.

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Elaun Sara Diri

Dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, pemberian elaun sara diri atau COLA memberi kelegaan  kepada kakitangan awam mengikut lokaliti penempatan bertugas. Elaun ini meringankan perbelanjaan bulanan isi rumah.

Faedah perubatan untuk diri dan mereka tersayang

Tidak dinafikan ini antara faktor yang mendorong ramai orang berusaha keras bergelar penjawat awam.

Kakitangan awam diberi kelebihan dari aspek perkhidmatan kesihatan yang lebih baik untuk diri dan keluarga berbanding orang awam. Antaranya keistimewaan kos rawatan dengan GL (surat jaminan) dan penempatan wad mengikut gred perkhidmatan.

Menjadi kakitangan awam bukan saja menjamin faedah ketika dalam berkhidmat malahan ketika hari tua dengan skim perubatan melalui keistimewaan kad pesara kerajaan.

Bonus Tetap Khidmat Awam

Tanpa gagal, kerajaan sentiasa berusaha memperuntukkan bayaran bonus tetap kepada kakitangan awam pada setiap tahun. Pemberian bonus ini meraikan sumbangan mereka selain menyuntik semangat untuk berkhidmat lebih cemerlang lagi. Nah, siapa yang tidak suka dapat bonus bukan?

Mudah membuat pinjaman

Ini kedengaran tipikal tetapi ya, itulah hakikatnya. Bergelar kakitangan awam menjadi antara faktor penting pertimbangan institusi kewangan memberi kelulusan pinjaman. Malah banyak institusi menawarkan skim khas untuk kakitangan kerajaan sahaja.

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Faedah Cuti

Faedah cuti di sektor kerajaan lebih fleksibel. Kakitangan awam mendapat pelbagai keistimewaan cuti berdasarkan gred perkhidmatan. Pengenalan cuti bersalin pilihan sehingga tiga bulan antara faedah yang menarik bagi pekerja wanita. Selain itu pelbagai jenis cuti yang dapat menjaga kebajikan pekerja awam ditawarkan ini termasuklah antaranya cuti tanpa gaji, cuti kuarantin dan cuti menyambung pengajian.

Kemudahan Pinjaman

Kakitangan kerajaan menikmati banyak kemudahan pinjaman seperti pinjaman perumahan, kenderaan dan pendidikan. Jadi tidak hairan ramai yang memohon kerjaya di sektor awam kerana semua kemudahan ini untuk kesenangan di hari depan.

Kemudahan Simpanan Hari Tua

Inilah jaminan yang diidamkan semua yang ingin memasuki sektor awam. Selain dicarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, kakitangan awam boleh memilih untuk menerima pencen selepas persaraan. Faedah lain selepas persaraan termasuklah pencen terbitan, bayaran pra gratuiti dan pelbagai kemudahan lain. Walaupun sudah tidak lagi berkhidmat kebajikan anda tetap dijaga kerajaan. Menarik, bukan?

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Peluang Untuk Menyambung Pendidikan

Berkhidmat di sektor kerajaan memberi ruang kepada anda untuk menyambung pengajian tanpa meninggalkan jawatan sedia ada. Sektor kerajaan lebih mesra pekerja dalam aspek ini sebagai contoh kelonggaran cuti sambil belajar (sabatikal) bergaji malah dalam bidang pendidikan pengajian anda mungkin berpeluang dibiayai sepenuhnya.  

Kelebihan Bekerja sebagai Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Seperti yang dihuraikan banyak kelebihan bekerja di sektor awam, ini menjadikan jawatan kosong di perkhidmatan awam seperti yang ditawarkan di LHDN ini sentiasa diburu oleh ramai mahasiswa dan orang awam. Kali ini, Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 menjadi pilihan ramai kerana banyak bidang yang boleh diceburi antaranya :

Bidang Tugas Pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri – LHDN

 • Pegawai Eksekutif (Penaksiran) Gred 41
 • Pegawai Eksekutif (Perundangan) Gred 41
 • Pegawai Eksekutif (Perakaunan) Gred 41
 • Pegawai Eksekutif (Pentadbiran) Gred 41

Usah bertangguh mempersiapkan diri anda. Dapatkan Panduan Rujukan Dan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41. Bertindaklah sekarang dan lakarkan impian anda tanpa ragu dengan bantuan panduan yang disediakan.  

 


Dapatkan Panduan Rujukan Dan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN Gred

Adakah anda ingin membuat persediaan yang rapi dan menyeluruh supaya anda dapat menempuhi Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 dengan cemerlang? Adakan anda ingin mengetahu apakah format-format, contoh-contoh soalan serta bagaimana untuk menjawab soalan-soalan berikut semasa peperiksaan berlangung nanti?

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Usah buang masa anda lagi untuk mencari jalan penyelesaiannya sekiranya anda belum menjumpainya lagi. Masa amat suntuk dan anda perlu bertindak sekarang. Jangan lepaskan peluang anda untuk mendapatkan Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41 anda.

TEKAN LINK Profhariz.com/lhdn ini UNTUK TERUS KE WHATSAPP SEKARANG !

 

Testimoni Pelajar Yang Prof Hariz Bantu Untuk Lulus Peperiksaan Online SPA

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

Rujukan Soalan Peperiksaan Online Pegawai Eksekutif LHDN Gred 41

TEKAN LINK Profhariz.com/lhdn ini UNTUK TERUS KE WHATSAPP SEKARANG !

 

11 Tips Lulus Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29

Tahniah kepada calon-calon yang akan menduduki Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29! Sebagaimana peperiksaan-peperiksaan untuk jawatan pegawai kerajaan yang lain, sudah tentu calon-calon akan membuat persediaan yang rapi dah menyeluruh untuk menyiapkan diri supaya dapat menjawab soalan-soalan yang terkandung dalam peperiksaan tersebut dengan lancar dan betul.

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

11 Tips Untuk Calon Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29

Disini ada 11 tips untuk calon-calon yang akan menduduki Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 yang boleh dipraktikkan oleh calon-salon.

Tip 1: Latih diri anda dengan soalan-soalan peperiksaan yang lepas.

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Mengambil peperiksaan ini tidak kurang bezanya dengan mengambil peperiksaan yang lain. Calon-calon digalakkan untuk merujuk kepada soalan-soalan peperiksan yang lepas supaya dapat menyesuaikan diri dengan format-format soalan dan cara-cara menjawab soalan tersebut dengan lebih tepat.

Tip 2: Sediakan jadual pembelajaran

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Semestinya calon-calon yang akan menduduki Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 hendaklah membuat persiapan yang awal terlebih dahulu, dan salah satu cara yang baik yang calon-calon boleh praktikkan adalah untuk meyediakan serta mempraktikkan jadual pembelajaran. Seperti yang calon-calon sedia maklum, Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 terdiri dari tiga bahagian atau seksyen iaitu Pengetahuan Am, Daya Penyelesaian Masalah dan Ujian Psikometrik, yang mana ketiga-tiga bahagian tersebut memberi cabaran yang berbeza untuk calon-calon dalam menyiapkan diri mereka untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Dengan mempraktikkan satu jadual pembelajaran, calon-calon akan berasa lebih teratur dalam menyediakan diri mereka untuk menghadapi peperiksaan ini.

Tip 3: Buang rasa takut

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Sikap takut akan membawa kepada keyakinan yang kurang dalam menjawab soalan-soalan. Calon-calon haruslah bersedia secara fizikal dan juga mental dalam menghadapi peperiksaan ini. Sekiranya calon-calon telahpun didedahkan kepada format soalan peperiksaan ini, perasaan takut akan hiang dan calon-calon akan lebih bersemangat untuk menjawab soalan-soaan nanti.

Tip 4: Percaya kepada diri sendiri

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Calon-calon yang ingin mengambil peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 haruslah yakin dengan diri sendiri supaya dapat menjawab soalan dengan tenang, tepat, dan lancar. Keyakinan diri merupakan aspek penting bagi setiap calon-calon dalam memastikan urusan menjawab soalan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sekiranya calon-calon tidak ada keyakinan diri maka calon-calon akan menghadapi kesukaran dalam menjawab soalan.

Tip 5: Pemakanan yang sesuai dan tidur yang mencukupi

Pemakanan yang sesuai dan tidur yang mencukupi

Pemakanan yang seimbang dan tidur yang cukup adalah dua perkara asas bagi mana-mana calon-calon yang ingin menduduki peperiksaan. Ini akan memastikan otak dan badan berada dalam keadaan yang segar dan bertenaga supaya dapat bersedia untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Oleh kerana sesetengah soalan bertujuan untuk mengelirukan calon-calon peperiksaan, maka adalah wajar untuk calon-calon menyiapkan diri mereka sebelum menduduki peperiksaan dengan menjaga dan mengamalkan pemakanan yang seimbang dan juga mengamalkan tidur yang mencukupi.

Tip 6: Bersedia dengan ujian yang akan dihadapi

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Dalam apa-apa jua akttiviti, persediaan adalah penting supaya kerja yang akan dilaksanakan berjalan dengan sempurna. Tak kurang juga bagi calon-calon yang akan menduduki Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29. Dengan menyiapkan diri dengan apa yang diperlukan, calon-calon pasti akan menempuh soalan-soalan yang diberikan dengan mudah.

Tip 7: Berfikiran positif

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Ini adalah satu tip yang harus dipraktikkan oleh setiap calon-calon peperiksaan, tidak kira untuk peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 mahupun peperiksaan yang lain. Menduduki peperiksaan ini dengan mindset atau pemikiran yang positif adalah perlu untuk calon-calon berjaya dalam menjawab soalan-soalan yang disediakan dalam peperiksaan tersebut. Lebih-lebih lagi, untuk bahagian atau seksyen C yang menguji calon-calon melalui Ujian Psikometrik, jawapan-jawapan yang dipilih oleh calon haruslah mempunyai keputusan yang positif dan bukan sebaliknya. Ini adalah penting terutamanya bagi calon-calon Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 kerana seksyen inilah yang mementukan sama ada calon-calon dapat melepasi peperiksaan ini dengan cemerlang dan seterusnya layak dipanggil untuk ditemuduga.

Tip 8: Atur masa anda

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Tip ini adalah untuk calon-calon yang akan menjawab soalan-soalan bagi Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 ini. Setiba sahaja masa dimulakan untuk menjawab soalan, atur masa anda dengan masa yang berpatutan untuk menjawab setiap bahagian atau seksyen. Seperti dinyatakan sebentar tadi, soalan-soalan untuk Peperiksaan Penolong Pegawai S29 terdiri dari tiga bahagian atau seksyen iaitu Pengetahuan Am, Daya Penyelesaian Masalah dan Ujian Psikometrik. Sesuaikan atau tentukan masa-masa yang sesuai dengan kebolehan calon-calon untuk mengutamakan bahagian mana yang hendak dijawab dahulu. Dari situ calon-calon dapat manfaatkan masa secara efektif dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan tersebut.

Tip 9: Rancang kerja anda dengan teliti semasa menjawab soalan

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Tip ini hampir sama dengan tip yang lepas, tetapi tip ini lebih kepada pengurusan menjawab soalan secara terperinci. Sesetengah soalan mungkin memerlukan masa yang lama untuk meneliti serta menganalisis soalan, justeru itu mungkin masa yang lebih harus diperuntukkan untuk menjawab soalan tersebut. Calon-calon adalah digalakkan untuk fokus kepada soalan-soalan yang mudah dijawab dahulu sebelum mencuba solan-soalan yang lebih sukar.

Tip 10: Berbincang dengan rakan-rakan anda

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Tip ini amat berguna dalam persediaan calon-calon sebelum menjalani Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29. Dengan berkongsi maklumat dan bertukar-tukar fikiran, calon-calon akan dapat menyediakan diri mereka dengan lebih baik. Ini disebabkan sesetangah calon mungkin mahir dalam bahagian Penyelesaian Masalah manakala sesetengah calon mungkin mahir dalam bahagian Pengetahuan Am. Perbincangan sesama rakan-rakan merupakan satu kaedah yang cukup bagus bagi calon-calon dalam persediaan mereka untuk menjawab soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 ini.

Tip 11: Tawakkal dan Doa

Tips Lulus Penolong Pegawai Penerangan

Tidak salah untuk calon-calon berdoa dan bertawakkal supaya diberikan ketenangan semasa menjawab soalan dan juga kecekapan dan kebijaksanaan dalam memilih jawapan yang betul semasa menjawab soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29. Tidak kira ugama dan bangsa, doa dan tawakal sedikit sebanyak dapat membantu dalam memberi keyakinan dan kepercayaan kepada calon-calon untuk menempuhi peperiksaan tersebut dengan jayanya.

Terpenting Sekali Adalah Dapatkan Rujukan Penolong Pegawai Penerangan S29 Versi 2017 !

Rujukan Penuh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29

Untuk lebih menyediakan calon-calon yang berkelayakan untuk dapat menjawab Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29, anda boleh panduan-panduan serta pakej rujukan untuk peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 di laman web ekslusif berikut Rujukan Penuh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Penerangan S29 atau terus whatsapp Prof Hariz di talian 012-5336713 SEKARANG !